top of page

Elektroterapija

Elektroterapija podrazumeva primenu različitih oblika u svrhu lečenja. Terapijom ove vrste dolazi do širenja krvnih sudova, boljeg protoka krvi i limfe što za rezutat ima smanjenje otoka i zapaljenja. Takođe dolazi do nadražaja receptora u koži što dovodi do smanjenja bola.


Primena struja je jako prijatna procedura za pacijenta a jačina struje je određena na osnovu indivudualne osetljivosti. Dakle pacijent je taj koji određuje koliki će biti intezitet struje. Elektroterapija ne sme biti bolna!


U savremenoj fizikalnoj terapiji najčešće se koristi:

· TENS (transkutana elektronervna stimulacija) primarna terapija u redukciji bola. Ova struja deluje tako što blokira protok impulsa za bol od bolne regije do mozga.

· Interferentne struje - prednost ovih struja je što se mogu ukrštati duboko u tkivima. Jako su korisne kada postoji prelom jer ubrzavaju zarastanje kostiju.Takođe se koriste i kod velikog broja sportskih povreda i reumatskih oboljenja.

· Elektrostimulacija mišića ima za cilj povećanje mase atrofiranog mišića nakon povrede, rupture ili bilo kog drugog uzroka koji je doveo do gubitka mišićne. Takođe se može koristiti i kod stimulacije perifernih nerava gde je zbog povrede ili nekog drugog razloga došlo da narušavanja njegove funkcije.

· Dijadinamičke struje nadražuju nervna vlakna i na taj način smanjuju bol. Takođe ubrzavaju cirkulaciju, smanjuju otok i zapaljenski process.

· Elektroforeza lekova je postupak unošenja leka na bolno mesto putem galvanske struje i na taj način zaobilazimo želudačni trakt. Povoljna okolnost je što ovim putem lek postavljamo direktno na bolno mesto ili oštećeno tkivo i na taj način ubrzavamo oporavak.


Indikacije za primenu elektroterapije:

· Bolovi u leđima i vratu

· Sportske povrede

· Reumatska oboljenja

· Artritis zgloba kuka i kolena

· Povrede ligamenata i mišića

· Povrede i oboljenja nerava


Kontraindikacije su: malignitet, promene na koži, metal u polju dejstva, tromboflebitis, trudnoća, zapaljenje dubokih vena, krvarenje, febrilna stanja.73 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page