top of page

Magnetoterapija

Magnetoterapija podrazumeva primenu elektromagnetnog polja u terapijske svrhe. Delovanje magnetnog polja ima višestruke benefite po zdravlje i širok spektar stanja koja mogu biti tretirana. Odlikuje je visoka efikasnost u regeneraciji oštečenih tkiva, u prvom redu kod zarastanja preloma.Ništa manje nije uspešna i kod drugih vrsta povreda i oboljenja.


Efekti magnetoterapije su sledeći:

· analgetsko

· protivupalno

· smanjuje otok

· ubrzava regeneraciju (zarastanje rana, preloma i oštećenih tkiva)


Magnetoterapija je potpuno bezbedna i bezbolna terapija. Njena primena je nezaobilaza kod zarastanja preloma kostiju i sportskih povreda. Takođe, jako je efikasna kod bola u leđima i vratu.


Ostala patološka stanja gde se primenjuje magnetnoterapija su osteporoza, poremećaj cirkulacije, reumatološka oboljenja, stanja nakon iscrpljujućih bolesti, vanzglobni reumatizam, migrene, neuralgije, neuropatije i mnoga druga.


Uobičajeni magneti imaju mogućnost delovanja magnetnog polja iz samo jednog izvora, najčešće solenoida ili pločastih aplikatora, dok u ambulanti Vertebra posedujemo mogućnost dualnog moda tj. istovremenog delovanja sa dva izvora, solenoida i aplikatora pa se tako dobija učinkovitiji efekat. Takođe tokom terapije u magnetnom polju pacijent ne oseća nikakve senzacije ali u slučaju “Astar” magneta koji mi koristimo postavlja se vibrirajuća traka na bolno mesto koja terapiju čini jako prijatnom.


Kontraindikacije za primenu magneta je metal u polju dejstva, (pejsmejker), akutna tuberkuloza, trudnoća i maligna stanja. Takođe deca ne smeju biti u polju magneta.


104 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page